Проекти на ДОС

481020 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

481020 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

541010 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ – 2016 (проект, приет от УС на НАПОО)

541010 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ – 2016 (проект, приет от УС на НАПОО)