Четвърта регионална ReferNet конференция: „Eвропейските измерения в професионалното образование и обучение“


Подробности за събитието


Четвърта регионална ReferNet конференция: „Eвропейските измерения в професионалното образование и обучение“ – програма


● Публикувано на 12.07.2017● Последна редакция 12.07.2017●