ЕК „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Национална агенция за професионално образование и обучение

ЕК „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“


● Публикувано на 15.05.2017● Последна редакция 20.06.2017●