Информационен ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационен ден в гр. София  на 20.07.2017 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:00  ч. в зала Сити  на сградата на Капитал Форт, намиращ се на бул. Цариградско шосе 90, София до метростанция “Цариградско шосе”.

Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

1. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на ЦПО, които НАПОО извършва в  страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.

3. Годишен календар на дейностите на ЦПО.

4. Представяне на проект „Coach@Work“, финансиран по програма Еразъм+ и резултатите от проекта.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.

Моля в срок до 18.07.2017 г., да потвърдите участието си на следния e-mail: k.tolina@navet.government.bg


● Публикувано на 13.07.2017● Последна редакция 13.07.2017●