За кандидати за лицензиране на ЦИПО

Статут на ЦИПО

Центрове за информация и професионално ориентиране
Чл. 21. Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват професионално ориентиране на ученици, и на други лица.
Статут на …… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2015

Такса за лицензиране на ЦИПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:
 
Банкова сметка:
IBAN: BG 22UNCR76303300000178 BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Клон Калоян
 
Услугата е платена на основание Тарифа за таксите за лицензиране на …… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Заявление, формуляр и указание за лицензиране на ЦИПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите,… Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2015

Процедура за лицензиране на ЦИПО

Утвърдена със Заповед № 847 / 18.11.2013 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Димитрова
 
Процедура за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране
(одобрена с Протокол № 07 от 27.05.2009 г.… Пълен текст »


Публикувано на: 31.03.2015