За кандидати за лицензиранe на ЦПО

Статут на ЦПО

Центрове за професионално обучение
Чл. 20. от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО): Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години.… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015

Такса за лицензиране на ЦПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:
 
Банкова сметка:
IBAN: BG 22UNCR76303300000178 BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк Клон Калоян
 
Услугата е платена на основание Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение …… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Заявление и формуляр за лицензиране на ЦПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за професионално обучение,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на Заявление и Формуляр за лицензиране.… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015

Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Утвърдена със Заповед № 7/ 06.01.2017 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Михайлова Димитрова
 
Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение
(одобрена с протокол № 07 от 27.05.2009 г.… Пълен текст »


Публикувано на: 18.01.2012

Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Утвърдена със Заповед № 471/31.05.2013 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Димитрова
 
Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение
(одобрена с протокол № 07 от 27.05.2009 г.… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015