Приключени национални проекти

Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система

лого ОПАК

Период на изпълнение юни 2009 г. – ноември 2010 г.
Обща цел
Подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни услуги и регулаторни процедури,… Пълен текст »


Публикувано на: 20.06.2009