Новини

Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува на уебсайта си информация относно изискванията към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност:
http://www.damtn.government.bg/images/news/kursove_za_pravosposobnost.pdfПълен текст »


Публикувано на: 29.05.2017

Честит 24 май!

Kiril i Metodij

Скъпи колеги, партньори и съмишленици,
Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май – така, както словото е действие и сила,… Пълен текст »


Публикувано на: 23.05.2017

Cedefop организира снимков конкурс за ученици и курсисти от професионалното образование и обучение

CedefopPhotoAward

От 20 до 24 ноември 2017 г. Европейската комисия организира за второто издание на „Европейска седмица на професионалните умения“ (#EUVocationalSkills) за да представи многобройните възможности на професионалното образование и обучение (ПОО) пред млади и възрастни да открият своя талант и да развият специфични знания и умения за настоящите и бъдещите работни места.… Пълен текст »


Публикувано на: 15.05.2017

Споразумение за сътрудничество между НАПОО и АЗ

NAPOO - AZ

На 05.05.2017 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Националната агенция за професионално образование и обучение и Агенция по заетостта. Споразумението е подписано от Председателя на НАПОО – г-жа Емилияна Димитрова и Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта – г-н Драгомир Николов.… Пълен текст »


Публикувано на: 12.05.2017

Списък на регионалните дистрибутори на задължителна училищна документация

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!
Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.… Пълен текст »


Публикувано на: 03.05.2017

Покана за представяне на оферти

НАПОО, като представител на мрежата РеферНет за България, обявява покана за избор на изпълнител за “Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали и брошури”.
Срокът за представяне на оферти е до 17,30 ч.… Пълен текст »


Публикувано на: 10.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация от ЦПО – срок 30 април 2017 г.

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2017

ЦПО, неподали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след направен преглед в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение беше констатирано,… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2017