Новини

Покана за представяне на оферти

НАПОО, като представител на мрежата РеферНет за България, обявява покана за избор на изпълнител за “Дизайн, отпечатване и доставка на промоционални материали и брошури”.
Срокът за представяне на оферти е до 17,30 ч.… Пълен текст »


Публикувано на: 10.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация от ЦПО – срок 30 април 2017 г.

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2017

ЦПО, неподали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след направен преглед в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение беше констатирано,… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2017

Национална база данни за образователни и квалификационни възможности в България

Event

На 27 февруари 2017 г., в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) бе представена Националната база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) – инструмент,… Пълен текст »


Публикувано на: 06.03.2017

Интеграция чрез образование и обучение

„Придобитите у нас квалификации са винаги полезни на хората, независимо къде ще изберат да продължат своя живот“ – това заяви инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по време на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”,… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2017

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта. Наредбата регламентира реда и условията за издаване на Европейска професионална карта по електронен път,… Пълен текст »


Публикувано на: 20.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦПО НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА по чл.22, ал. 8 от ЗПОО

Уважаеми госпожи и господа,
напомняме Ви, че годишен доклад за самооценка на качеството можете да прикачите в ИС на НАПОО, в профила на ЦПО- то –… Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2017

Информация за извършената дейност през 2016 г. и Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

Резултатите от извършен преглед на подадените годишни информации за дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО), Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) и Годишен доклад за самооценка на качеството по чл.… Пълен текст »


Публикувано на: 10.02.2017

Нови възможности за финансиране в сферата на професионалното образование и обучение

1. Дългосрочна мобилност на стажанти
На 25 януари 2017 г. Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения (VP / 2017/007) в рамките на пилотен проект за дългосрочна мобилност на стажанти,… Пълен текст »


Публикувано на: 01.02.2017

Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,
Предлагаме на Вашето внимание примерен Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината.
Календарът ще Ви послужи при организиране на дейността на ЦПО през календарната година.… Пълен текст »


Публикувано на: 26.01.2017