Новини

Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2017

Национална база данни за образователни и квалификационни възможности в България

Event

На 27 февруари 2017 г., в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) бе представена Националната база данни за образователни и квалификационни възможности (НБДОКВ) – инструмент,… Пълен текст »


Публикувано на: 06.03.2017

Интеграция чрез образование и обучение

„Придобитите у нас квалификации са винаги полезни на хората, независимо къде ще изберат да продължат своя живот“ – това заяви инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по време на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”,… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2017

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта. Наредбата регламентира реда и условията за издаване на Европейска професионална карта по електронен път,… Пълен текст »


Публикувано на: 20.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦПО НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА по чл.22, ал. 8 от ЗПОО

Уважаеми госпожи и господа,
напомняме Ви, че годишен доклад за самооценка на качеството можете да прикачите в ИС на НАПОО, в профила на ЦПО- то –… Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2017

Информация за извършената дейност през 2016 г. и Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

Резултатите от извършен преглед на подадените годишни информации за дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО), Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) и Годишен доклад за самооценка на качеството по чл.… Пълен текст »


Публикувано на: 10.02.2017

Нови възможности за финансиране в сферата на професионалното образование и обучение

1. Дългосрочна мобилност на стажанти
На 25 януари 2017 г. Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения (VP / 2017/007) в рамките на пилотен проект за дългосрочна мобилност на стажанти,… Пълен текст »


Публикувано на: 01.02.2017

Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,
Предлагаме на Вашето внимание примерен Годишен календар на дейностите на ЦПО през годината.
Календарът ще Ви послужи при организиране на дейността на ЦПО през календарната година.… Пълен текст »


Публикувано на: 26.01.2017

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2017 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2016 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО
Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението произтичащо от разпоредбата на чл. 22,… Пълен текст »


Публикувано на: 23.01.2017

Какво трябва да знаем за документите, които ЦПО издават

ЦПО имат право да издават следните документи:
1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия
2. Свидетелство за професионална квалификация –… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2017

Анкетно проучване сред лицензираните ЦПО

Проучването сред лицензираните ЦПО показва удовлетвореност от административното обслужване в НАПОО.
Провеждането на информационни дни в страната, публикуваните на сайта указания и инструкции, разширените възможности на информационната система се оценяват положително от представителите на ЦПО.… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2017

Новолицензирани ЦПО от гр. София се запознаха с функционалностите на Информационната система на НАПОО

На 13.12.2016 г. от 14:00 часа в конферентната зала на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) се проведе 12 пореден информационен ден на Агенцията.… Пълен текст »


Публикувано на: 14.12.2016