Новини

Облекчаване на процедурите при кандидатстване за лицензиране на ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г.  за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса,  НАПОО намалява броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията документи.… Пълен текст »


Публикувано на: 28.07.2017

Обобщение на годишните доклади за дейността на ЦПО и ЦИПО за 2016 г.

 
Въз основа на данните, въведени на основание чл. 22, ал.8 от ЗПОО в Информационната система на НАПОО от 956 лицензирани ЦПО, представяме на Вашето внимание обобщение на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2016 г.… Пълен текст »


Публикувано на: 13.07.2017

Обмяната на кадри между България и Румъния – мисията възможна

НАПОО, като институция за координиране на дейностите по ПОО и партньор на БСК, информира представителите на ЦПО за възможността да участват в предстояща конференция на тема „Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“.… Пълен текст »


Публикувано на: 11.07.2017

Облекчаване на административни услуги, предоставяни от НАПОО

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса НАПОО намалява  броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията документи.… Пълен текст »


Публикувано на: 04.07.2017

Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува на уебсайта си информация относно изискванията към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност:
http://www.damtn.government.bg/images/news/kursove_za_pravosposobnost.pdfПълен текст »


Публикувано на: 29.05.2017

Честит 24 май!

Kiril i Metodij

Скъпи колеги, партньори и съмишленици,
Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май – така, както словото е действие и сила,… Пълен текст »


Публикувано на: 23.05.2017

Cedefop организира снимков конкурс за ученици и курсисти от професионалното образование и обучение

CedefopPhotoAward

От 20 до 24 ноември 2017 г. Европейската комисия организира за второто издание на „Европейска седмица на професионалните умения“ (#EUVocationalSkills) за да представи многобройните възможности на професионалното образование и обучение (ПОО) пред млади и възрастни да открият своя талант и да развият специфични знания и умения за настоящите и бъдещите работни места.… Пълен текст »


Публикувано на: 15.05.2017

Споразумение за сътрудничество между НАПОО и АЗ

NAPOO - AZ

На 05.05.2017 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Националната агенция за професионално образование и обучение и Агенция по заетостта. Споразумението е подписано от Председателя на НАПОО – г-жа Емилияна Димитрова и Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта – г-н Драгомир Николов.… Пълен текст »


Публикувано на: 12.05.2017

Списък на регионалните дистрибутори на задължителна училищна документация

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!
Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.… Пълен текст »


Публикувано на: 03.05.2017