Обобщение на годишните доклади за дейността на ЦПО и ЦИПО за 2016 г.

 

Въз основа на данните, въведени на основание чл. 22, ал.8 от ЗПОО в Информационната система на НАПОО от 956 лицензирани ЦПО, представяме на Вашето внимание обобщение на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2016 г.

От представените доклади се вижда, че от всички професии с трета степен на професионална квалификация най-много обучени, получили свидетелства за професионална квалификация, има по професия „Екскурзовод“ – общо 179 лица. В топ 10 са още професиите „Техник-лесовъд“, „Техник по транспортна техника“, „Оперативен счетоводоител“, „Строителен техник“, „Организатор на спортни прояви и първенства“, „Планински водач“, „Графичен дизайнер“, „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и „Библиотекар“.

От професиите с втора степен на професионална квалификация 576 човека са получили свидетелство за професионална квалификация по професия „Фризьор“. На второ място с 530 обучени лица е професията „Готвач“. Сред челните места са още професии като „Козметик“, „Маникюрист-педикюрист“, „Сервитьор-барман“, „Хлебар-сладкар“, „Монтажник на ВиК мрежи и други.

От професиите с първа степен на професионална квалификация най-голям интерес има към „Оператор на компютър“, „Работник в озеленяването“, „Камериер“, „Заварчик“, „Шивач“ и други.

През 2016 г. обучението си в ЦПО са завършили общо 9 743 лица, придобили степен на професионална квалификация. Други 68 737 лица са придобили квалификация по част от професия. 70% от всички обучени са мъже. Средната възраст на курсистите е 40 години. Половината от обученията са заплатени от самите обучаеми. Работодателите са финансирали около една трета от всички обучения, а с публични средства са обучени около 17% от лицата.

ЦИПО са предоставили услуги по информиране и професионално ориентиране на общо 3 427 лица, по-голямата част от които безработни.

По-подробна информация ще намерите в приложения анализ:

Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2016 г.


● Публикувано на 13.07.2017● Последна редакция 21.07.2017●