Регионална ReferNet конференция в гр. Враца

На  19 юли 2017 г., в град Враца, хотел Хемус се проведе втората за годината Регионална ReferNet конференция. Начало на конференцията даде инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, а директори и преподаватели от професионални гимназии и центрове за професионално обучение (ЦПО) от Враца и региона имаха възможността да се запознаят с дейността на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet) на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), така и с актуалните европейски политики и тенденции в развитието на ПОО. Представени бяха интернет страниците на CEDEFOP и на ReferNet, в които може да се намери актуална информация – новини, изследвания, доклади, добри практики. Представена бе и информация, свързана с броя и реализацията на завършилите професионално образование или обучение в региона.

Част от презентациите ще намерите по-долу:

Презентация на тема „Представяне на мрежата ReferNet и новоразработени материали и доклади“

Презентация на тема „Изследване на CEDEFOP „Програми и мерки за професионално обучение, насочени към лица, търсещи убежище, и/или мигранти вследствие хуманитарна криза“ – представяне на резултатите за България“

Презентация на тема „Въвеждане на трансфер на кредити в професионалното образование и обучение“

Презентация на тема „Анализ на дейността на ЦПО и ЦИПО през 2016 г.“


● Публикувано на 21.07.2017● Последна редакция 21.07.2017●