Важно за потребителите

Анкета за оценка на информационната дейност на НАПОО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
НАПОО извършва поредица от дейности за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на гражданите,… Пълен текст »


Публикувано на: 11.04.2017

Унищожаване на документи с фабрична номерация

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!
В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.… Пълен текст »


Публикувано на: 23.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦПО НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА по чл.22, ал. 8 от ЗПОО

Уважаеми госпожи и господа,
напомняме Ви, че годишен доклад за самооценка на качеството можете да прикачите в ИС на НАПОО, в профила на ЦПО- то –… Пълен текст »


Публикувано на: 14.02.2017

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2017 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2016 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО
Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението произтичащо от разпоредбата на чл. 22,… Пълен текст »


Публикувано на: 23.01.2017

Отчитане на задължителните документи

От сряда, 16 ноември 2016г., в Информационната система (ИС) на НАПОО ще бъде въведена нова функционалност за отчитане на документите от задължителната документация. По време на актуализацията е възможно да има прекъсвания в нормалното функциониране на системата.… Пълен текст »


Публикувано на: 14.11.2016

Унищожаване на документи с фабрична номерация

В информационната система на НАПОО е добавен нов модул – подаване на отчети и протоколи за унищожаване на документи с фабрична номерация съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.… Пълен текст »


Публикувано на: 13.04.2016

Анкетна карта за обратна връзка с лицензирани центрове

Уважаеми ръководители и служители в ЦПО и ЦИПО, с оглед подобряване административните услуги, предоставяни от НАПОО, ви предлагаме възможност да дадете вашите предложения и оценки за нашата работа,… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

До ръководители на ЦПО

Поради технически проблем в Информационната система ЦПО не могат да прикачват в профила си (в рубрика „Документи“) копие на отчета и копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.… Пълен текст »


Публикувано на: 03.04.2016

Данни за контакт с разпространителите на учебната документация

Уважаеми ръководители на ЦПО,
предлагаме на вашето внимание списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация, която ще закупите с утвърдените от нас заявки.… Пълен текст »


Публикувано на: 19.02.2016

Методически материали за ЦПО

До директорите на ЦПО,
В рубриката „За лицензирани центрове“, подрубрика „Методически материали“ са публикувани Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение,… Пълен текст »


Публикувано на: 15.01.2016

Годишна информация на ЦПО

До Директорите на лицензираните ЦПО!
На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015 г.… Пълен текст »


Публикувано на: 12.01.2016

Онлайн уебинар относно предстоящото заявяване на задължителната документация от ЦПО през ИС на НАПОО

До ръководителите на ЦПО,
Във връзка със заявяване на задължителна документация за 2016 г.
Уведомяваме ви, че във връзка с въвеждането на новия модул  в ИС на НАПОО за подаване на заявки за задължителна документация от ЦПО,… Пълен текст »


Публикувано на: 16.12.2015

До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Поради профилактика на сървърите на НАПОО,  от 12:00 ч. на 12 декември до 24:00 ч. на 13 декември информационната система (ИС) няма да бъде достъпна. През това време недостъпни ще бъдат и поддържаните на интернет-страницата на НАПОО регистри за ЦПО,… Пълен текст »


Публикувано на: 11.12.2015

Уважаеми директори и служители на ЦПО

На интернет страницата на НАПОО в рубриката „За лицензирани ЦПО“ в меню „Методически материали за ЦПО“ са публикувани материалите от проведените информационни дни, които можете да ползвате във вашата пряка работа.… Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2015