Заявление, формуляр и указание за лицензиране на ЦИПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на Заявление и Формуляр за лицензиране.

Указания за попълване на заявлението и формуляра за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране

Образци

1. Заявление за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране – образец

2. Формуляр за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране


● Публикувано на 31.03.2015● Последна редакция 08.07.2015●