523010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник по комуникационни системи” – 2019 (проект)

523010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник по комуникационни системи” – 2019 (проект)


● Публикувано на 22.11.2019 ● Последна редакция 05.12.2019●