525060 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на подемно-транспортна техника” – 2019 (проект)

525060 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на подемно-транспортна техника” – 2019 (проект)