811090 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения” – 2021 (проект)

811090 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения” – 2021 (проект)