815030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

815030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)