Анкета за обновения интернет-сайт на НАПОО

Уважаеми потребители,
Във връзка с изпълнението на проект „Надграждане на информационната система (ИС) на Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса“, договор № 13-32-22/ 03.02.2014 г., изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, НАПОО обнови своя интернет сайт.
Водещ принцип при проектирането и изграждането на обновения сайт на Агенцията бе да предостави на гражданите и бизнеса актуална и практически насочена информация относно функциите на НАПОО, да разшири и предложи нови онлайн услуги, свързани с лицензионните процедури и др.
С цел да продължим да Ви бъдем полезни, за нас е от голямо значение да имаме Вашето мнение и обратна връзка. Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите време да попълните кратката ни анкета.

АНКЕТА

 

С Уважение
Екипът на НАПОО


● Публикувано на 14.07.2015 ● Последна редакция 14.07.2015●