Анкета за оценка на информационната дейност на НАПОО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
НАПОО извършва поредица от дейности за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на гражданите, а също и за недопускане на грешки при подготвяне на свързаната с това документация.
Моля да отговорите на въпросите от анкетата за да ни помогне да планираме по-добре следващи дейности.
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

Резултати от анкетата, попълнена от 74 лица към 15.09.2017 г.

 


● Публикувано на 11.04.2017● Последна редакция 12.10.2017●