Анкета за оценка на осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

В изпълнение на чл. 49в. от Закона за професионалното образование и обучение НАПОО осъществява последващ контрол относно изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 и представяне на информацията по чл. 22, ал. 8 от центровете за професионално обучение.

Отговорите на поставените в тази анкета въпроси целят подобряване на ефективността на дейността на НАПОО, свързана с контролните ни функции.

Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5 минути.

 

АНКЕТА

С Уважение
Екипът на НАПОО


● Публикувано на 17.04.2018 ● Последна редакция 17.04.2018●