Архив новини

НАПОО набира външни експерти за оценки по лицензионни процедури

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) набира експерти по професионални области за оценки по лицензионни процедури и за контрол на дейността на центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2009

Информационен ден по представяне на проект на НАПОО

В НАПОО се проведе информационен ден за представяне на разработван от Националната агенция за професионално образование и обучение проект “Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 07.09.2009

Рамкови споразумения, сключени между НАПОО и представители на социалните партньори

Рамкови споразумения, сключени между НАПОО и представители на социалните партньори:- Камарата на строителите в България – 03.10.2008 г. – МОН, МТСП, АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ… Пълен текст »


Публикувано на: 07.07.2009

Удостоверения за съответствието на лицензираните професии и специалности

Във връзка с измененията и допълненията в СППОО, направени със Заповед № РД 09–298 / 19.02.2009 г. на министъра на образованието и науката НАПОО издава на лицензираните ЦПО удостоверения за съответствието между лицензираните професии и специалности и професиите и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.03.2009

Регионални семинари на 16, 20 и 23 октомври по проект “Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в България”

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) ще проведе регионални семинари на 16, 20 и 23 октомври съответно в гр. София, гр. Варна и… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2008

Национална конференция “Добрите практики за качество в административното обслужване”

На 29 септември 2008 г. в хотел “Шератон”, гр. София, се проведе Национална конференция “Добрите практики за качество в административното обслужване”, организирана от Министерството на държавната администрация и административната… Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2008