Проекти на ДОС

522030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ – 2017 (проект)

522030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ – 2017 (проект)

523010 – Техник по комуникационни системи

523010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник по комуникационни системи“-2014 (проект)


523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника -2018 (проект, приет от УС на НАПОО)