Проекти на ДОС

481020 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

481020 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

522030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ – 2017 (проект)

522030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ – 2017 (проект)

522050- Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ – 2017 (проект)

522050- Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ – 2017 (проект)