Проекти на ДОС

481020 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

481020 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

521010 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

521010 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)