Проекти на ДОС

525050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Техник по подемно – транспортна техника”-2020 (проект)

525050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Техник по подемно – транспортна техника”-2020 (проект)

762060 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Приемен родител“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

762060 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Приемен родител“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

811090 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения” – 2021 (проект)

811090 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения” – 2021 (проект)

863010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили)-командир“ – 2021 (проект)

863010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили)-командир“ – 2021 (проект)