Проекти на ДОС

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника -2018 (проект, приет от УС на НАПОО)

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника -2018 (проект, приет от УС на НАПОО)

541010 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ – 2016 (проект, приет от УС на НАПОО)

541010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ – 2018 (проект, приет от УС на НАПОО)