ДОС публикувани в Държавен вестник

524030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

524030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ – 2020

524030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ – 2020

524030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ – 2020

541040 Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост

541040 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”-2012

582050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Mонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” – 2012

582050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Mонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” – 2012

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2016

840030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура” – 2021

840030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура” – 2021