ДОС публикувани в Държавен вестник

541040 Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост

541040 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост“-2012

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2016

815030 – Маникюрист-педикюрист

815030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“-2012

815030 – Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 56 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ (ДВ, бр. 19 от 2012 г.) – 2014