ДОС публикувани в Държавен вестник

541040 Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост

541040 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”-2012

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2016