ДОС с ЕРУ

815030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

815030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

840090 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

840090 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)

762060 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Приемен родител“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

762060 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Приемен родител“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

762040 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

762040 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“ – 2017 (проект, приет от УС на НАПОО)


 

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2015 (проект, приет от УС на НАПОО)

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2016