Държавни образователни стандарти

525060 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на подемно-транспортна техника” – 2019 (проект)

525060 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на подемно-транспортна техника” – 2019 (проект)

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника”

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника” – 2019Пълен текст »


Публикувано на: 26.09.2019

840030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура” – 2019 (проект)

840030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура” – 2019 (проект)