Държавни образователни стандарти

Същност на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015