До директорите на ЦПО!

Във връзка със закупуването на задължителна учебна документация Ви уведомяваме:

– фирма „ЛСТ“ ЕООД преустановява своята дейност като дистрибутор на печатницата за областите София-град, София-област, Кюстендил, Перник, Монтана, Стара Загора, Варна, Добрич и Смолян;

– фирма „Айком“ ООД преустановява дейността си като дистрибутор за Благоевград от 01.11.2021 г.

Печатница „Образование и наука“ АД поема по-горе изброените райони.

Лице за контакт – Христина Вутова, GSМ: 0889128515, fakturi_obns@abv.bg.

 

За Ваше удобство публикуваме актуален към месец октомври, 2021 г. списък на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.


● Публикувано на 22.10.2021 ● Последна редакция 22.10.2021●