ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО!

Във връзка със заявяването на задължителна документация, Ви уведомяваме следното:

  1. Документация от тираж 2021 г. можете да заявите най-късно до 29.04.2022 г.
  2. Документите с тираж 2021 г. може да ползвате най-късно до 30.04.2022 г.
  3. Първата заявка за задължителна документация от тираж 2022 г. ще бъде одобрена на 29.04.2022 г.
  4. До 30.04.2022 г. закупени, но неизползвани или сгрешени документи с фабрична номерация от тираж 2021 г. могат да бъдат отчитани и унищожавани при спазване на Глава четвърта от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и Раздел VII от Наредба № 2 за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 г.
  5. В срок до 30 април Протокола за унищожените документи с фабрична номерация следва да се сканира и въведе в Информационната система на НАПОО.

 

ЕКИП НА НАПОО


● Публикувано на 20.04.2022 ● Последна редакция 20.04.2022●