До директорите на ЦПО

Във връзка с изменение и допълнение на текстове в Закона за професионалното образование и обучение от 6 ноември 2018 година (ДВ, бр. 92 от 2018 г.), отнасящи се до реквизитите на лицензията, Ви напомняне, че съгласно разпоредбата на чл. 49б, ал. 10, т.1 от ЗПОО се допуска изменение на лицензията при изменение наименованието на центъра.
Необходимата информация за прилагане на чл.49б, ал. 10, т.1  от ЗПОО можете да намерите на: Процедура за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от ЗПОО


● Публикувано на 10.06.2019 ● Последна редакция 10.06.2019●