До директорите на ЦПО

Поради актуализиране на Информационната система в частта Професионално обучение с въвеждане на нови номенклатури и възможност за описване на часовете от учебния план беше обновена структурата за импортиране на информация за проведени обучения.

Продължават да са валидни генерираните според старите спецификации файлове.

Можете да се запознаете подробно с промените през ИС на НАПОО, в меню Импорт на данни. За допълнителна информация използвайте телефона за технически въпроси – 02 869 2600.“


● Публикувано на 20.03.2020 ● Последна редакция 20.03.2020●