До директорите на ЦПО

Във връзка със заявяването на задължителната документация,  Ви уведомяваме следното:

1. Документация от тираж 2019 г. ще бъде заявявана на следните дати:

15.04.2020 г.

30.04.2020 г.

22.05.2020 г.

В тази връзка, ако са Ви необходими документи, които ще бъдат ползвани преди 31.05.2020 г., трябва в ИС на НАПОО да поръчате документация от тираж 2019 г.най-късно до 22.05.2020г.

2. Първата заявка за документация от тираж 2020 г. ще бъде одобрена на 07.05.2020 г.
3. До 30.06.2020 г. закупени, но неизползвани документи с фабрична номерация от тираж 2019 г., могат да бъдат отчитани и унищожавани при спазване глава четвърта от Наредба № 8 на Министъра на образованието и науката.


● Публикувано на 09.04.2020 ● Последна редакция 09.04.2020●