До директорите на ЦПО

В последните обновявания на интернет браузърите (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium)) бяха направени значими промени в частта им за поддържаните криптографски протоколи (TLS) при отваряне на сайтове и криптиране на връзката със сървърите.
В този връзка, при проблем с отварянето на ИС на НАПОО, е необходимо изрично да разрешите използването на старите протоколи.
1. За Google Chome:
1.1. Изписва се в адресбара на Google Chome: chrome://flags
1.2. Пише се “tls” в search flags
1.3. Сменят се на disable двете опции:
– Show security warnings for sites using legacy TLS versions
– Enforce deprecation of legacy TLS versions
1.4. Натиска се бутона Relaunch.
2. За Mozilla Firefox:
При изписване на надпис Неуспешно установяване на шифрована връзка се избира бутон Включване на TLS 1.0 и TLS 1.1
3. За Microsoft Edge (Chromium):
3.1. Изписва се в адресбара на Microsoft Edge edge://flags
3.2. Пише се “tls” в search flags
3.3. Сменят се на disable двете опции:
– Show security warnings for sites using lega cy TLS versions
– Enforce deprecation of legacy TLS versions
3.4. Натиска се бутона Restart.


● Публикувано на 22.07.2020 ● Последна редакция 22.07.2020●