До ръководителите на ЦПО

Заявяването на задължителната документация за 2015/2016г. ще става след 01.01.2016г. през информационната система на НАПОО.

Моля не изпращайте в НАПОО подготвени на хартиен носител заявки.


● Публикувано на 10.12.2015 ● Последна редакция 10.12.2015●