Рамкови програми

Рамкова програма А

Действащи рамкови програми

Утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.

 

Рамкова програма А

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

 

Рамкова програма Е

Рамкова програма Е

за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация

 


Предходни рамкови програми

 

Рамкова програма А (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

Рамкова програма Б (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

Рамкова програма В (предходен вариант)

за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Заповед № РД09-1075/29.07.2011 г.

за изменение и допълнение на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-1269/08.09.2015 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Рамкова програма Г (предходен вариант)

за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

Рамкова програма Д (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията

Рамкова програма Е (предходен вариант)

за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация