„ECVET workshop за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+“


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

https://www.navet.government.bg/bg/ecvet-workshop-za-naprednali-varhu-prakticheskite-predizvikatelstva-i-predstavyane-na-vazmozhnostite-za-mobilnosti-po-kd1-kam-programa-erazam/


● Публикувано на 08.03.2018● Последна редакция 08.03.2018●