ЕК „Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина“


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Национална агенция за професионално образование и обучение

Обсъждане на ДОС „Килимар“

Запознаване от страна на МОН на членовете на ЕК с писмо от БАПИОТ относно професия „Плетач“

Обсъждане на ДОС „Оператор в дървообработването“


● Публикувано на 13.11.2017● Последна редакция 13.11.2017●