ЕК „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Национална агенция за професионално образование и обучение

Лицензиране на ЦПО


● Публикувано на 13.11.2017● Последна редакция 13.11.2017●