Експертна комисия “Машиностроене, металообработване и маталургия”


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Национална агенция за професионално образование и обучение


● Публикувано на 05.11.2019 ● Последна редакция 05.11.2019●