Eкспертна комисия “Селско, горско и рибно стопанство и ветеринарна медицина”


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Национална агенция за професионално образование и обучение


● Публикувано на 07.11.2019 ● Последна редакция 07.11.2019●