Информационен ден ECVET


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)


● Публикувано на 05.11.2019 ● Последна редакция 05.11.2019●