Информационнен ден за ЦИПО


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Място на събитието Национална агенция за професионално образование и обучение


● Публикувано на 11.11.2019 ● Последна редакция 11.11.2019●