Национален семинар на тема: „Вертикална образователна пропускливост“. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“


Подробности за събитието


https://www.navet.government.bg/bg/natsionalen-seminar-na-tema-vertikalna-obrazovatelna-propusklivost-vrazka-mezhdu-ecvet-i-ects-razpoznavane-na-edinitsi-rezultati-ot-uchene/


● Публикувано на 13.04.2018● Последна редакция 13.04.2018●