Годишна информация на ЦПО

До Директорите на лицензираните ЦПО!

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015 г. в срок до 31.01.2016 г.


● Публикувано на 12.01.2016 ● Последна редакция 12.01.2016●