ИС на НАПОО е актуализирана за работа с новите версии на BISS на Борика АД

Уважаеми ръководители на ЦПО,

ИС на НАПОО е актуализирана за работа с новите версии на BISS на Борика АД. След инсталиране на новата версия на BISS можете отново да подавате информацията за издадените свидетелства с електронен подпис. В Помощна информация, раздел 3. Работа в ИС на НАПОО, 3.6 Електронен подпис има инструкция за инсталиране и линкове за сваляне на новата версия.

https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/25/docs/Instruktsiya-za-instalirane-i-nastroyka-na-BISS.pdf


● Публикувано на 10.07.2020 ● Последна редакция 10.07.2020●