Като работодател вече проверих предоставените ми документи за квалификация от кандидата за работа, издадени от лицензиран ЦПО „Х“. Документите за проведено професионално обучение са налични в регистъра на издадените документи. Как мога да бъда сигурен, че включват всички изискуеми реквизити?

Центровете за професионално обучение издават два вида документи за придобита професионална квалификация: Свидетелство за професионална квалификация и Удостоверение за професионално обучение по част от професията. Попълнените образци на документи за квалификация може да видите на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/popalneni-obraztsi-na-dokumenti-izdavani-ot-tspo-za-udostoveryavane-na-profesionalno-obuchenie-ili-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/
При съмнение относно пълнотата на документа, може да се обърнете към експертите на НАПОО за допълнителна информация на телефоните, посочени на интернет-страницата на НАПОО или по ел. поща.


● Публикувано на 07.03.2018● Последна редакция 07.03.2018●