Лицензиране на ЦПО

Заявление и формуляр за лицензиране на ЦПО

Уважаеми кандидати за лицензиране на център за професионално обучение,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение, моля следвайте инструкциите, които са включени в Указанието за попълване на образци на документи за лицензиране на ЦПО
Образци:
Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015

Необходими документи (доказателства) за проведено професионално обучение

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015

Изпити за придобиване на професионална квалификация

Указание за организиране и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално обучение в център за професионално обучениеПълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015