За лицензирани ЦПО

Необходими документи (доказателства) за проведено професионално обучение

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015

Изпити за придобиване на професионална квалификация

Указание за организиране и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално обучение в център за професионално обучениеПълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015