На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,

От 19 май 2023 г. стартират обученията на ЦПО  за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обучители ще бъдат представители на разработчика на системата – СМ-Индекс ДЗЗД.

Информация до участниците, необходима за да се включите в обученията ще получите от СМ-Индекс ДЗЗД до два дни преди началото на обучението.

Моля, ако не получите писмо, да отправите запитване на следните e-mail-и: smindeksdzzd@gmail.com и napoo_support@smcon.com

Моля, ако все още не сте заявили участие в обученията, да попълните формуляр – все още има свободни места за датите от втората половина на юни 2023 г.


● Публикувано на 18.05.2023 ● Последна редакция 18.05.2023●