На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,

Публикуваме отново графика и формулярите за записване на обучение за работа с новата ИС на НАПОО

Обученията, за които все още има места са следните:

 

ДатиФорма за регистрация
14.06.2023
15.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ZUORayk0KxnayLPx679y1KUrLG6yiKG3_hOd56PJ85hMHw/viewform?usp=sf_link
16.06.2023
19.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCTa97j5A45iVyGiBLYRVenbmnOihOeTXefqipHAnBdqGa1A/viewform?usp=sf_link
20.06.2023
21.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohwwvlmKZXyOxU-k0fDA0_JrHFR5BJDdkFrOHOHkREKA6aw/viewform?usp=sf_link
22.06.2023
23.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4bylTsnWDZ_bxx7QQ6JaqLCHe7A-bzTdeQ6KW7nC0KsndzQ/viewform?usp=sf_link

 

Обученията са двудневни, онлайн, провеждат се в работни дни.

Обучители са представители на разработчика на системата – СМ-Индекс ДЗЗД. Моля попълнете само един формуляр за участие в обучението на избраната от вас дата.

 

За обучение на ЦИПО

08.06.2023
09.06.2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsFt8BmRoghdwogxXS_zHzTltfD75dDSqzhOUQ2-wF6WQwOQ/viewform?usp=sf_link

 


● Публикувано на 22.05.2023 ● Последна редакция 26.05.2023●