На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!

Във връзка със заявяването на задължителната документация, Ви уведомяваме следното:

Заявените от лицензираните центрове за професионално обучение количества задължителна документация, включени в одобрените от НАПОО и изпратени към печатницата заявки, следва да бъдат закупени от печатницата, или дистрибуторската мрежа в страната до 1 месец от датата на тяхното одобряване. Неизпълнените заявки стават невалидни, съгласно Споразумение между НАПОО и „Образование и наука“ ЕАД, в сила от м. март, 2021 г.
За да не се унищожават документи с фабрична номерация, обръщаме внимание на ЦПО да заявяват само количества, от които реално се нуждаят. Одобряването на заявки става регулярно, в края на всеки месец.


● Публикувано на 15.11.2021 ● Последна редакция 15.11.2021●